In english På svenska
 

TUOMITSEMATTA JÄTETYT POTILAAT

Henkilö on tehnyt rikoksen (tai rikoksia), ja tuomioistuin on määrännyt rikoksesta syytetyn mielentilatutkimukseen, jossa syytetyn on todettu olleen syytteenalaisen teon aikana syyntakeeton (ymmärrystä vailla) sairastamansa mielisairauden vuoksi ja olevan tahdostaan riippumattoman hoidon tarpeessa (mielenterveyslain 8 §:n 1 momentti). Mielentilatutkimuslausunnon tarkastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja jos se yhtyy lausunnon johtopäätöksiin, se määrää syytetyn tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon (mielenterveyslain 8 § ja 17 § 1 momentti). THL määrää syytetyn hoidon aloitettavaksi sairaalassa, jossa on potilaan hoidon edellyttämät valmiudet ja erityisasiantuntemus (mielenterveyslaki 17 a §). THL lähettää mielentilatutkimuslausunnon ja oman kannanottonsa tuomioistuimeen, joka yhtyessään lausunnon johtopäätöksiin jättää rikoksesta syytetyn teostaan rangaistukseen tuomitsematta syyntakeettomana.

Tuomitsematta jätetty potilas on siis henkilö, joka edellä kerrotulla tavalla on määrätty psykiatriseen sairaalahoitoon. Tuomitsematta jätetylle potilaalle valtion mielisairaalassa annettavan hoidon tarve arvioidaan viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidon aloittamisesta yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa, jonka alueeseen potilaan kotikunta kuuluu. Tuomitsematta jätettyjä potilaita oli Niuvanniemen sairaalassa vuoden 2019 lopussa 146 potilasta (53 % sairaalan potilaista). Vuonna 2019 uloskirjoitettujen  tuomitsematta jätettyjen potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 7 vuotta 8 kuukautta. Joulukuun 2019 lopussa sairaalassa olleiden tuomitsematta jätettyjen potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 8 vuotta 3 kuukautta.