In english På svenska
 

OHJAAVAT SÄÄDÖKSET

Potilaan hoitoa ohjaavat säädökset:
 1. Suomen perustuslaki, 2 luku Perusoikeudet
 2. mielenterveyslaki ja -asetus
 3. laki ja asetus valtion mielisairaaloista
 4. laki potilaan asemasta ja oikeuksista
 5. kansainvälinen ihmisoikeussopimus (Asetus 8/1976 kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä siihen liittyvän valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta).
 6. laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 7. potilasvahinkolaki
 8. yhdenvertaisuuslaki
 9. tasa-arvolaki
 10. laki holhoustoimesta
 11. rikoslaki