In english På svenska
 

TIETOJEN PYYTÄMINEN

Potilasasiakirjojen luovuttaminen voi perustua potilaan kirjalliseen, suulliseen tai asiayhteydestä ilmenevään suostumukseen tai lakiin.

Suostumus/kielto potilastietojen luovuttamiseen
Asiakirjapyyntö

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada tarkastaa lokitiedot

Tietopyyntö lokitiedoista

Asiakkaalla/potilaalla on oikeus saada selvitys omiin tietoihin kohdistuneesta käsittelystä esimerkiksi silloin kun asiakas epäilee tietojensa mahdollista luvatonta käsittelyä.

Selvityspyyntö omien henkilötietojen käsittelystä