In english På svenska
 

NIUVANNIEMEN SAIRAALAN LAATUJÄRJESTELMÄ

Niuvanniemen sairaalan laatujärjestelmälle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman (SHQS) kriteeristön mukainen laaduntunnustus. Laaduntunnustus on voimassa 14.12.2017 asti.

Vuodesta 1999 alkaen on Niuvanniemen sairaalassa ollut käytössä Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality Service (SHQS). Laatuohjelman käyttöönottaneessa organisaatiossa sitoudutaan laadunhallintaan ja laatujärjestelmän rakentamiseen tähtäävään kehittämistyöhön.

Laaduntunnustus edellyttää jatkuvaa kehittämistyötä ja laadun seurantaa. Laatujärjestelmän ulkoinen auditointi on Niuvanniemen sairaalassa järjestettävää arviointia. Sairaalalle on myönnetty laaduntunnustus vuosina 2001, 2003, 2005, 2008, 2011 ja 2014. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta.

laaduntunnustus