SuomeksiIn English
 

 SVÅRSKÖTTA OCH/ELLER FARLIGA PATIENTER

Niuvanniemi sjukhus är ett statligt mentalsjukhus där man, på framställning av ett sjukhus i sjukvårdsdistriktet, kan inta mentalsjuka och andra som lider av mentala störningar, om det är särskilt farligt eller svårt att vårda dem (mentalvårdslagen 6 §). Överläkaren på Niuvanniemi sjukhus fattar beslutet om att inta en patient till Niuvanniemi sjukhus.

I slutet av år 2010 var 132 patienter (46,2 % av patienterna på sjukhuset) svårskötta och/eller farliga. Den genomsnittliga vårdtiden för svårskötta patienter som blev utskrivna år 2010, var 4 år. De patienter som blivit remitterade från kommunala sjukhus, var ofta psykospatienter i det akuta skedet av sjukdomen, våldsamma och ofta rusmedelsmissbrukare. I slutet av december 2010 var den genomsnittliga vårdtiden 5 år och 3 månader för farliga och/eller svårskötta patienter som varit intagna på sjukhuset.