SuomeksiIn English
 

 SVÅRSKÖTTA OCH/ELLER FARLIGA PATIENTER

Niuvanniemi sjukhus är ett statligt mentalsjukhus där man, på framställning av ett sjukhus i sjukvårdsdistriktet, kan inta mentalsjuka och andra som lider av mentala störningar, om det är särskilt farligt eller svårt att vårda dem (mentalvårdslagen 6 §). Överläkaren på Niuvanniemi sjukhus fattar beslutet om att inta en patient till Niuvanniemi sjukhus.

I slutet av år 2017 var 124 patienter (44 % av patienterna på sjukhuset) svårskötta och/eller farliga. Den genomsnittliga vårdtiden för svårskötta patienter som blev utskrivna år 2017, var 5 år och 11 månader. De patienter som blivit remitterade från kommunala sjukhus, var ofta psykospatienter i det akuta skedet av sjukdomen, våldsamma och ofta rusmedelsmissbrukare. I slutet av december 2017 var den genomsnittliga vårdtiden 4 år och 5 månader för farliga och/eller svårskötta patienter som varit intagna på sjukhuset.