SuomeksiIn English
 

AVGIFTER FÖR VÅRDDAGAR

Vårddagsavgifter som uppbärs av kommunerna fr.o.m. 1.1.2013

Vård av patient som kräver omedelbar/personlig övervakning 718€/dygn
Vård under den första tiden för en farlig och/eller svårskött patient, 3-12 mån 671€/dygn
Specialavdelningarna 375 €/dygn
Långvårdsrehabiliteringsavdelningarna 303€/dygn
Ungdomsavdelningen 919€/dygn
Sinnesunderökningar 419 €/dygn