SuomeksiIn English
 

AVGIFTER FÖR VÅRDDAGAR

Vårddagsavgifter som uppbärs av kommunerna fr.o.m. 1.1.2018

Vård av patient som kräver omedelbar/personlig övervakning 689€/dygn
Vård under den första tiden för en farlig och/eller svårskött patient, 3-12 mån 644€/dygn
Specialavdelningarna 360€/dygn
Långvårdsrehabiliteringsavdelningarna 290€/dygn
Ungdomsavdelningen 882€/dygn
Sinnesunderökningar 474€/dygn