SuomeksiIn English
 

MYNDIGHETERNA SOM ÖVERVAKAR SJUKHUSETS VERKSAMHET

Det finns flera myndigheter som övervakar sjukhusets verksamhet. Myndigheternas verksamhet presenteras närmare med hjälp av de nedanstående myndigheternas egna meddelanden. Nedan finns en kort beskrivning:

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

 • styr och övervakar både sjukhuset och yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • beslutar om sjukhusplatsen för den som tas in för sinnesundersökning
 • bestämmer om att personen, som i sinnesundersökningen konstateras vara i behov av vård oberoende av patientens vilja, skall tas in för vård
 • bestämmer om platsen där sjukhusvården påbörjas för den som skall tas in för vård
 • beslutar om övervakningstiden och avslutande av sjukvård i fråga om s.k. kriminalpatienter
 • behandlar klagomål

Östra Finlands Regionförvaltningsverket

 • styr och övervakar hälsovårdstjänster som sjukhuset producerar
 • följer upp och utvärderar utvecklingen och genomförandet av tjänster, arrangerar utbildningar och ger utlåtanden
 • gör kontrollbesök, behandlar klagomål och meddelanden

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

 • övervakar och styr sjukhusets verksamhet med resultatavtalsförfaranden, i resultatavtalet avtalas bl.a. om antalet vård- och undersökningsdagar som produceras årligen och om antalet årsverken av den tillgängliga personalen på sjukhuset
 • gör kontrollbesök, behandlar klagomål och meddelanden

Kuopio förvaltningsdomstol

 • bekräftar beslut om intagning för vård
 • behandlar besvären över beslut om intagning för vård och begränsningar av grundläggande rättigheter på sjukhuset

Riksdagens justitieombudsman

 • övervakar att sjukhuset och dess tjänsteman följer lagen och fullgör sina skyldigheter
 • övervakar att de grundläggande och de mänskliga rättigheterna respekteras
 • behandlar klagomål, gör inspektioner, undersöker saker på eget initiativ

Europeisk kommitté för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling

 • undersöker omständigheter och behandling av de personer som är instängda i anstalter genom att göra kontrollbesök
 • ger utlåtanden i form av rekommendationer till Finlands regering
 • finländsk medlem psykiater Veronika Pimenoff

Europadomstolen

 • övervakar uppfyllandet av Europarådets människorättskonvention i medlemsstaterna
 • Den överklagande kan hänvända sig till Europadomstolen efter att ha använt alla nationella rättsskyddsmedel.