In english På svenska
 

OPETUS JA TUTKIMUS

Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikka

Tiihonen Jari
Professori
p. 050 3418 363

Räsänen Aija
Professorin sihteeri
p. 0295 242 222

Niuvanniemen sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta.

Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet suorittaa oikeuspsykiatrista tutkimusta kattavan tilastointikäytännön ansiosta. Epidemiologian menetelmillä on mahdollista selvittää, missä määrin eri mielenterveyden häiriöt liittyvät väkivaltaiseen tai rikolliseen käyttäytymiseen. Edellä mainittujen tulosten perusteella voidaan tutkia eri häiriöihin liittyviä muutoksia muun muassa kuvantamismenetelmien avulla, ja näiden tulosten perusteella puolestaan pyrkiä spesifiseen hoitoon esimerkiksi farmakologisten keinojen avulla. Niuvanniemen sairaala harjoittaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä mm. St. Petersburg Pavlov State Medical Universityn (Venäjä), University of Aucklandin (Uusi-Seelanti), Laboratory of Epidemiology, Neuroimaging & Telemedicinen (Italia), Laboratory of Neuroimaging, Brain Mapping Division, Department of Neurology, UCLA School of Medicinen (USA), sekä Sanger Instituten (UK) kanssa. Suomalaisia yhteistyökumppaneita ovat mm. Helsingin Diakonissalaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Helsinki), Turun PET-keskus, Rikosseuraamusvirasto sekä Itä-Suomen, Oulun, Helsingin ja Turun yliopistojen lukuisat eri klinikat ja laitokset.

Vuonna 1998 käynnistynyt kansainvälinen monikeskustutkimus, AFTER CARE projekti jatkuu edelleen (yhteistyökumppanit: Montrealin yliopisto, British Columbia Forensic Services Commission, Simon Fraser University, Kanada: Karolinska Institute, Göteborgin yliopisto, Linköpingin yliopisto, Ruotsi: Haina Forensic Hospital; Saksa). Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten avohoitoon siirtyneiden oikeuspsykiatristen potilaiden jatkohoito vaikuttaa uusien rikosten suorittamiseen. Samalla tutkitaan lukuisia mahdollisia välivaltaiselle käyttäytymiselle altistavia riskitekijöitä. Klinikassa on meneillään ja suunnitteilla kliinisiä farmakologisia hoitotutkimuksia.

Oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta valmistuu vuosittain keskimäärin yksi oikeuspsykiatri.