In english På svenska
 

OIKEUSPSYKIATRIAN KLINIKAN KOULUTUSKOKOUKSET
SYKSY 2018

Aika
Paikka
Vastuuhenkilöt

keskiviikkoisin klo 9.15-11.00
Niuvanniemen sairaala, hallintorakennuksen neuvotteluhuone
professori Jari Tiihonen, puh. 050 3418 363, etunimi.sukunimi@niuva.fi
dosentti Eila Tiihonen, puh. 0295 242 204, etunimi.sukunimi@niuva.fi

5.9.

Psykoosilääkityksen ja muun psyykenlääkityksen yhteys kognitioon skitsofreniassa
LT Anja Hulkko, Helsingin kaupunki, Etelän psykiatria- ja päihdekeskus

12.9.

Skitsofrenian psykoosilääkehoidon vaikuttavuus elämänkaaren aikana
Emeritusprofessori Matti Isohanni, Oulun yliopisto

19.9.

Autismikirjon häiriöt ja aggressio
Erikoistuva lääkäri Outi Kaarre

26.9.

Gender Issues and Substance Abuse in Forensic Psychiatry, referaatti Erikoistuva lääkäri Markku Lähteenvuo

Ghent Group 15th Annual Meeting, referaatteja
Erikoislääkäri Mertsi Maaniitty ja erikoistuva lääkäri Aissa Bah

3.10.

Mielenterveyskuntoutujien elinolot ja somaattinen terveys avohoidossa: MESTA-tutkimus
LT, osastonlääkäri Saana Eskelinen, HySha Psykiatria, Terveystupa

10.10.

Metabolisista haittavaikutuksista klotsapiinihoitoa saavilla skitsofreniapotilailla
LT, ylilääkäri Jari-Pekka Klemettilä, TAYS, akuuttipsykiatria

17.10.

Ei meetingiä (Syysloma)

24.10.

31st ECNP Congress, referaatteja
Ylilääkäri Kari Ojala, erikoislääkäri Olli Vaurio ja erikoistuva lääkäri Markku Lähteenvuo

31.10.

Ei meetingiä (Psykiatriyhdistyksen koulutuspäivät)

7.11.

31st ECNP Congress, referaatteja
Ylilääkärit Heli Tuppurainen, erikoislääkäri Liisa Eloranta ja erikoistuva lääkäri Hannu Kosunen

14.11.

5th Bergen International Conference on Forensic Psychiatry, referaatteja
Ylilääkäri Tero Hallikainen, erikoislääkäri Liisa Eloranta, ylihoitaja Satu Tuovinen ja työnohjaaja Olavi Louheranta

21.11.

Lyhyt katsaus: Vakava somaattinen sairaus ja syyntakeisuuden arviointi, Mielentilatutkimustapaus (os. 3)
Erikoistuva lääkäri Aissa Bah
Sairaalan sisäinen koulutus, ei ulkopuolisille

28.11.

Miten hyödyntää psykologista tutkimusta?
Psykologi Jaakko Stenius ja neuropsykologi Matti Vanhanen

5.12.

Lyhyt katsaus: Älyllinen kehitysvammaisuus, Mielentilatutkimustapaus (os. 4)
Erikoislääkäri Mikko Joensuu
Sairaalan sisäinen koulutus, ei ulkopuolisille

12.12.

Virushepatiittien nykyhoito
Infektiolääkäri Irma Koivula, KYS

19.12.

Antipsykooteista ja metabolisista muutoksista
Tutkija Jaakko Keinänen, THL

Tilaisuuteen osallistuminen kuuluu syventävien opintojen jaksoa suorittaville opiskelijoille, amanuensseille sekä psykiatriaan ja oikeuspsykiatriaan erikoistuville lääkäreille.
Tilaisuuksiin voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet

Tervetuloa!