In english På svenska
 

HOITOTYÖ JA POTILASASIAMIES

Lain potilaan asemasta ja oikeuksista 11 §:n mukaisena potilasasiamiehenä toimii sosiaalityöntekijä Markku Kekäläinen. Varahenkilö potilasasiamiehen poissa ollessa on sosiaalityöntekijä Pirkko Hyttinen. Potilasasiamiehen ja hänen varahenkilönsä tavoittaa numerosta 0295 242 453 tiistaisin ja torstaisin klo 9.00-11.00. Yhteydenotot potilasasiamieheen ja hänen varahenkilöönsä ainoastaan edellä olevan puhelinnumeron kautta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

1. neuvoa potilaita lain potilaan asemasta ja oikeuksista soveltamiseen liittyvissä asioissa

2. avustaa potilasta em. Lain 10 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuissa asioissa

3. tiedottaa potilaan oikeuksista

4. toimia muutenkin potilaan oikeuksienedistämiseksi ja toteuttamiseksi

Seuraavat asiakirjat ovat PDF-muodossa ja niiden käyttö edellyttää erityistä ohjelmaa, kuten Adobe Acrobat®Reader. Ohjelman voi ladata maksutta osoitteesta:  http://www.adobe.com/fi/

Potilasasiamiestiedote muilla kielillä:
arabia  englanti  ruotsi   somali  venäjä  vietnam

Niuvanniemen sairaalan yleinen järjestys ja ohjeet koskien potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista (mielenterveyslain 4a-luku, 14.12.1990/1116)