In englishPå svenska
 

OSASTOJEN ESITTELYT

OSASTO 2: OIKEUSPSYKIATRINEN MIESTEN SULJETTU KUNTOUTUSOSASTO

p. 0295 242 320

Vierailuajat: Sovitaan erikseen.

Osasto 2 on miesten 23-paikkainen kuntoutusosasto. Hoidamme potilaita yksilöllisesti ja oikeudenmukaisesti perusoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittaen. Tavoitteenamme on potilaan kuntoutuminen mahdollisimman itsenäisesti selviytyväksi. Lääkehoito on tärkeä osa potilaiden hoitoa. Lisäksi kuntoutumista tuetaan psykoedukaatiolla, jotta potilas tunnistaa oman sairautensa oireet ja  omat voimavaransa.

OSASTO 3: OIKEUSPSYKIATRINEN NAISTEN SULJETTU OSASTO

p. 0295 242 330

Vierailuajat: Sovitaan erikseen.

Osasto on oikeuspsykiatrinen naisten suljettu eristysosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan kriminaalipotilaita ja vaarallisia ja/tai vaikeahoitoisia potilaita sekä tehdään mielentilatutkimuksia. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden koulutuspaikkana.

OSASTO 4: SULJETTU VASTAANOTTO-, TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

p. 0295 242 340

Vierailuajat: Sovitaan erikseen.

Osasto on 16-paikkainen oikeuspsykiatrinen suljettu miesten tutkimus- ja hoito-osasto, jonka tehtävänä on hoitaa sairauden akuutissa vaiheessa olevia oikeuspsykiatrisia- sekä vaikeahoitoisia potilaita, arvioida heidän vaarallisuuttaan sekä ohjata jatkohoitoon sairaalan muille osastoille. Osastolla tehdään myös mielentilatutkimuksia. Osasto toimii lääketieteen perus- ja jatkokoulutuspaikkana sekä terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

OSASTO 5: MIESTEN SULJETTU HOITO- JA TUTKIMUSOSASTO

p. 0295 242 350

Vierailuajat: Sovitaan erikseen

Osasto 5 on 23-paikkainen oikeuspsykiatrinen miesten suljettu hoito- ja tutkimusosasto. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan syyntakeettomana tuomitsematta jätettyjä potilaita ja muita mielisairauden vuoksi vaarallisia ja/tai vaikeahoitoisia potilaita. Osastolla tehdään myös mielentilatutkimuksia. Osasto toimii suljetuimpien hoito- ja tutkimusosastojen ja pitkäaikaiskuntoutus-osastojen välisenä hoito-osastona.

OSASTO 6: MIESTEN SULJETTU HOITO- JA TUTKIMUSOSASTO

p. 0295 242 360

Vierailuajat: Sovitaan erikseen.

Osasto on oikeuspsykiatrinen miesten suljettu osasto, joka toimii suljetuimpien ja pitkäaikaiskuntoutusosastojen välisenä hoito-osastona. Osastolla hoidetaan moniammatillisesti erityistason osaamista vaativia oikeuspsykiatrisia ja vaikeahoitoisia potilaita sekä tehdään mielentilatutkimuksia. Potilailla on mahdollisuus osallistua osastolla ja sairaala-alueella työ- ja toimintaterapiaan. Potilaspaikkoja on 18.

OSASTO 7: SULJETTU VASTAANOTTO-, TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

p. 0295 242 370

Vierailuajat: klo 8.30-14.30, sovittava etukäteen.

Osasto toimii mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjen oikeuspsykiatristen potilaiden sekä muiden erityisen vaikeahoitoisten psykiatristen potilaiden tutkimus- ja hoito-osastona. Osastolla tehdään myös mielentilatutkimuksia ja vaarallisuuden arviointeja..

OSASTO 8: 26-PAIKKAINEN MIESTEN SULJETTU VASTAANOTTO-, TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO

p. 0295 242 380

Vierailuajat: Sovitaan erikseen.

Osasto on 23-paikkainen miesten eristysosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä sekä vaarallisia ja vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita. Osastolla tehdään myös mielentilatutkimuksia.

OSASTO 9: SULJETTU PITKÄAIKAISKUNTOUTUSOSASTO

p. 0295 242 390

Vierailuajat: sovitaan erikseen.

Osasto on 24-paikkainen suljettu yhteisöhoidollinen pitkäaikaiskuntoutusosasto mies- ja naispotilaille. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan oikeuspsykiatriseen erityishoitoon kuuluvia sekä vaikeahoitoisia potilaita. Osastolla tehdään myös mielentilatutkimuksia. Osasto toimii lääketieteen ja terveydenhuollon opiskelijoiden käytännön harjoittelupaikkana.

OSASTO 10: SULJETTU PITKÄAIKAISKUNTOUTUSOSASTO

p. 0295 242 404

Vierailuajat: Sovitaan etukäteen.

Osasto on 27-paikkainen suljettu pitkäaikaiskuntoutusosasto, jossa hoidetaan jo hoidossa pitkälle kuntoutuneita, sairauden akuutin vaiheen ohittaneita potilaita, joilla on mahdollisuus hyödyntää sairaalan tarjoamia palveluja. Toiminnan tavoitteena on kuntouttaa potilaita muun muassa kotikunnan sairaaloihin ja kuntoutuskoteihin.

OSASTO 11: SULJETTU PITKÄAIKAISKUNTOUTUSOSASTO

p. 0295 242 410

Vierailuajat: Sovitaan erikseen.

Osasto on 20-paikkainen suljettu kuntoutusosasto, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan oikeuspsykiatrisia ja vaarallisia/ vaikeahoitoisia psykiatrisia potilaita.  Hoitopaikkoja on sekä nais- että miespotilaille. Osastolla voidaan tehdä tarvittaessa mielentilatutkimuksia. Yksikössä on osaamista myös somaattisten sairauksien hoitamiseen.

OSASTO 12 A: SULJETTU PITKÄAIKAISKUNTOUTUSOSASTO

p. 0295 242 420

Vierailuajat: klo 8.00-15.00, sovittava etukäteen

Osasto on pitkäaikaiskuntoutusosasto, jossa hoidetaan oikeuspsykiatrista asiantuntemusta vaativia kriminaali- ja vaikeahoitoisia potilaita sekä tehdään mielentilatutkimuksia. Osastolla hoidetaan sekä mies- että naispotilaita ja tavoitteena on kuntouttaa potilaita jatkohoitoon avo-osastolle tai kotikuntien sairaaloihin. Potilaspaikkoja on 21.

OSASTO 12 Y: AVO-OSASTO

p. 0295 242 430

Vierailuajat: Toisten osastojen potilaille sunnuntaina ja keskiviikkona klo 15.00-16.00.

Osasto on avoin yhteisöhoidon periaattein toimiva sekaosasto, joka kuntouttaa potilaita toisiin sairaaloihin ja avohoitoon. Potilaspaikkoja on 21.

NEVA: NIUVANNIEMEN sairaalan ERITYISEN VAIKEAHOITOISTEN ALAIKÄISTEN TUTKIMUS- JA HOITO-OSASTO (Os. 20: 13 sairaansijaa, nimi muuttunut 1.1.2012 alkaen)

p. 0295 242 660 (henkilökunta)

Osasto toimii kunnallisen terveydenhuollon lisänä tilanteissa, joissa erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun yksikköjen keinot eivät ole riittäneet turvaamaan alaikäisen itsensä tai muiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia.

Hoitojakso Niuvanniemen sairaalan NEVA-osastolla kestää vaikea-asteisen psyykkisen oirehdinnan vuoksi useita kuukausia, keskimäärin jopa vuoden.
Pidämme tämän vuoksi tärkeänä jo lähetteen laadintavaiheessa alustavien jatkohoitovaihtoehtojen selvittämistä alaikäisen kotikunnassa.

Osastolla tehdään myös vaativia diagnostisia arvioita. ja oikeuden määräämiä alaikäisen rikoksentekijän mielentilatutkimuksia sekä hoidetaan sen jälkeen THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Oikeuspsykiatria) tahdosta riippumatta hoitoon määräämiä alaikäisiä potilaita.

Sosiaali– ja Terveysministeriön julkaisuja: Selvityksiä 2003:7,. 23.06.2003
Alaikäisten tahdosta riippumaton hoito. Mitä mielenterveyslain käsite vakava mielenterveyden häiriö alaikäisillä tarkoittaa?

Oppivelvollisille on osaston yhteydessä Kuopion perusopetuksen erityisopetusyksikön Alavan koulun Niuvan yksikkö (2 erityisopettajaa + koulunkäyntiavustajat).

VIERAILUT
Vierailut tapahtuvat ainoastaan ennalta sovitusti ja niissä on läsnä henkilökunnan jäsen. Vierailun enimmäiskesto on 2 tuntia.